Prehistorische paalwoningen in de Alpen

Deze reeks van 111 kleine individuele gebieden vormt het restant van prehistorische hei- of paalwoningnederzettingen in en rond de Alpen. De paalwoningen werden gebouwd in de periode van rond 5000 tot 500 voor Christus aan de randen van meren, rivieren of moerasgebieden. Opgravingen hebben inzicht gegeven in het leven in dit gebied tijdens de prehistorie en in de interactie tussen gemeenschappen en hun omgeving. 65 van de locaties bevinden zich in Zwitserland. De nederzettingen zijn een unieke groep van uitzonderlijk goed bewaard gebleven en cultureel rijke archeologische vindplaatsen. Ze vormen een van de belangrijkste bronnen voor de studie naar vroeg-agrarische samenlevingen in de regio.

bron: UNESCO

Advertenties